EL & Entreprenadsupport i Dalarna AB

​​​​​​
El & Entrepenadsupport AB strävar efter att vara kunden och medarbetarnas trygga val. Vår drivkraft är att erbjuda resurstjänster av högsta kvalitet, där branschkunskap, yrkeskompetens och lojalitet är nyckelord för vår verksamhet.
​​​​​​​

​​​​EES satsar på att bygga långsiktiga samarbeten där stor vikt läggs vid att förstå våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi står för yrkesskicklighet genom att alltid hålla våra tjänstelöften och att leva upp till våra kundåtaganden vid alla tillfällen. Vi på EES strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare och resurspartner. I alla lägen gör vi vårt yttersta för att lösa uppdraget.